BHT Nordborr AB

Vajersågning av gamla turbinfundament

Vajersågning av gamla turbinfundamentet (från 1887 ) på Hissmofors kraftverk, på uppdrag av NWP Norrskog,  mars 2013

Förtagningsborrning

Förtagningsborrning på turbinfundamentet på Midskog kraftverk, februari 2013.
Klicka på bilden för full storlek.

Demontering av balkonger

Demontering av balkonger. Med våra golv- och ringsågar demonterar vi balkonger. Vår specialbyggda arbetsplattform håller balkongen på plats under arbetet så att den tryggt kan lyftas ner på marken med hjälp av en mobilkran.

Wiresågning av vägbro i Bispgården

Pga. av sättningar var man tvungen att riva den nya bron i Bispgården. Vi sågade ned bron i metertjocka skivor med våra wiresågar, delarna lyftes ned med en 300 tons mobilkran.

Väggsågning

Kapning av vägg vid kaj på gamla Mästerbagarna i Östersund 2011

Robotrivning

Robotrivning av väggar på Notvallens storkök åt  Trångsvikensbygg 2011

Borrning inför vajersågning

Borrning inför vajersågning, demolering av skibord på Gulsele kraftverk

Bilning med grävmaskin

Grävmaskinsbilning på Gulsele vattenkraftverk 2011